Dorpsteam Sint Anthonis

Dorpsteam Sint Anthonis is er voor elke inwoner
6 Februari 2018
Sint Anthonis
“Bij de netwerkpartners zijn we natuurlijk bekend, maar zeker niet bij elke inwoner. Wat dat betreft hebben we nog een wereld te winnen”, zegt sociaal wijkverpleegkundige Veronie van der Cruijsen. Samen met andere professionele hulpverleners met verschillende specialismen maakt Veronie deel uit van het dorpsteam Sint Anthonis.

Na een aanloop in 2014-2015 is het dorpsteam Sint Anthonis op stoom gekomen en mag zich nu een voorloper noemen in het Land van Cuijk. Het team is het eerste aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag, van jong tot oud. “Mensen met vragen en problemen op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg kunnen bij ons terecht”, vertelt sociaal werker Caroline Hoogeveen. De lijnen zijn kort. “wij willen heel dicht bij de bewoners van de zeven kernen in deze gemeente staan.
” Het team bestaat uit professionele dienstverleners zoals de sociaal wijkverpleegkundige, cliëntondersteuning, 3 sociaal werkers met verschillende achtergronden. De WMO-consulent sluit aan om vragen met betrekking tot de WMO te bespreken.
Mensen willen zolang mogelijk zelf de regie houden over hun eigen leven en blijven meedoen aan de samenleving. Wanneer dit niet meer lukt op eigen kracht, dan is ondersteuning van anderen prettig en ook nodig. Ook bij sociale problemen als eenzaamheid en stille armoede ziet het dorpsteam een taak voor zichzelf weggelegd.
Meldt een inwoner zich met een hulpvraag, dan wordt vaak binnen 1 week contact gelegd. Clientondersteuner Els Hoogenboom: “We bekijken binnen het team welke oplossingen er mogelijk zijn en wie van ons het beste bij de vraag past.” Wachttijden, die kent het team niet. “We zijn er voor iedereen; jongeren zullen niet zo snel bij ons aankloppen. Daarom zoek ik die zelf op straat op” zegt sociaal werker Kees Hoogenboom.

Maatwerk is het sleutelwoord, waarbij de eigen kracht van de hulpvrager en zijn of haar eigen sociale netwerk een belangrijke rol spelen. “Wij gaan uit van de mogelijkheden, maar als iemand ergens vast loopt zijn wij er om verder te helpen.” Wat kan iemand wel, wat kan die niet? “Soms is de oplossing eenvoudig, door een maatje te zoeken om een boodschap te doen of om samen een wandeling te maken.”

Sociaal werker Fien van Grinsven: ”Wij nemen het niet over, maar zijn ondersteunend door bijvoorbeeld verbindingen te leggen. “ Dat kan uitmonden in een verwijzing naar de gemeente (Zorgloket), Woningbouwvereniging, het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisarts. En natuurlijk naar de informele zorg, waarmee hulp door familie, buren of andere mantelzorgers wordt bedoeld.

Ambities
Het team van professionals straalt enthousiasme en ambitie uit. Behalve individuele ondersteuning van burgers worden plaatselijke initiatieven ondersteund. Dat kan gaan om vrijwilligerswerk of als inwoners ideeën hebben om de buurt te verbeteren. “Neem de oprichting van de zorgcoöperaties”, zegt Caroline. “We hebben de Fittestdag in Sint Anthonis en Oploo ondersteund en bijvoorbeeld de komst van de skatebaan.” Veel inspiratie leverde een bijeenkomst op met mensen uit alle geledingen van de gemeente. “Dan hoor je dat er mensen zijn die het lastig vinden om hulp te vragen. Het is onze missie om contact te leggen en hulp te bieden”, legt Fien uit.

Een eigen website is een wens. “Daar hebben we het pas nog over gehad. Het zou heel goed zijn, want we hebben best veel te melden wat inwoners moeten weten”, zegt sociaal werker Kees Hoogenboom. Belangrijk vindt het team ook de opbouw van de naamsbekendheid via de gemeente, dorpsraden, KBO’s, Zonnebloem en jeugdorganisaties.
De ondersteuning door het dorpsteam Sint Anthonis is kosteloos. Het team is op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar (0485 700 521). Mailen kan ook: dorpsteam@sintanthonis.nl.
Door: Henny Lenkens

FOTO
Het dorpsteam Sint Anthonis bestaat uit Kees Hoogenboom (sociaal werker), Caroline Hoogeveen (sociaal werker), Els Hoogenboom (cliëntondersteuning), Veronie van der Cruijsen (sociaal wijkverpleegkundige), Fien van Grinsven (sociaal werker), en Nadieh Veldboer (Wmo-consulent).

» Ga naar de link
Contactgegevens
Dorpsteam Sint Anthonis
Sint Anthonis

Geadopteerd door:
Leden
Er zijn nog geen leden aangemeld.
Bent u lid van deze vereniging? Meld u snel aan en blijf op de hoogte! » Ik ben een lid