Vereniging Peelbelang Landhorst

Over Vereniging Peelbelang Landhorst
Landhorst is dus ontstaan tussen De Hel en De Del. Maar voor het zover was, moesten de initiatiefnemers als het ware door een hel met een 'del' (veel) tegenslagen. Zij die anno 1994 door dit mooie dorp rijden, hebben er nauwelijks of geen weet van hoezeer er voor alle verworvenheden is gevochten. Vechten om het bestaansrecht. Strijd om een dorpskern te realiseren. Knokken voor een school. Smeken en bidden voor een kerk. Bedelen om huizen. Lijdenswegen voor het verkrijgen van een eigen naam, water, electriciteit, telefoon, verharde wegen. Omdat het nieuwe dorp op Wanroijse bodem gesticht moest worden, werden alle pijlen richting Wanroijse gemeenteraad afgevuurd.

De grootste kracht was de saamhorigheid. Eendrachtig werd de roep om een eigen dorp uitgedragen. Waren de pioniers in hun schulp gekropen en was iedereen op z'n eigen erf gebleven, dan was Landhorst waarschijnlijk nooit ontstaan. De mensen van het eerste uur zochten elkaar op. Ze hielpen over en weer. De nieuwkomer kreeg adviezen. Allen kenden ongeveer dezelfde start, allen kampten met dezelfde problemen. Om over de 'malheur' van de allereersten maar te zwijgen.

(bron boek: 50 jaar Landhorst: "tussen hel en del")
Foto's
 
Interview met Karel van der Velden
Bekijk het interview met Karel van der Velden over de Dorpsvisie in het regiojournaal van KKN: http://ww