VWGNijhof accountants en belastingadviseurs B.V.

Uitstel van betaling van loonheffingen en BTW: hoe loopt dit nu praktisch?
30 Maart 2020

In ons artikel Bijzonder uitstel van betaling – een update beschrijven we de voorwaarden die gelden om bijzonder uitstel van betaling te verkrijgen bij betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting wacht je daarvoor de aanslagen af, die de Belastingdienst je oplegt. Maar de loonheffingen en omzetelasting (BTW) moet je eigenlijk al eerder betalen. Toch moet je ook dan de (naheffings)aanslagen afwachten.

Hoe werkt dit nu precies in de praktijk?
LET OP: door diverse organisaties is aan de overheid gevraagd om een voor ondernemers gemakkelijkere regeling.

1. Je dient gewoon op tijd je aangifte loonheffingen en omzetbelasting (BTW) in bij de Belastingdienst (of je laat je adviseur de aangiften voor je indienen).

Gedurende de coronacrisis gelden er geen verruimde regels over het doen van aangiften loonheffingen en BTW. Alle aangiften moeten volledig en juist worden ingediend binnen de bestaande aangiftetermijnen.

Ten aanzien van de loonheffingen is het extra van belang om op tijd de aangifte in te dienen. Het UWV heeft namelijk de gegevens van de aangifte nodig om de uitkering uit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) te bepalen.

2. Je betaalt de verschuldigde belasting NIET.

Je bent gewend om de loonheffingen en BTW te betalen in dezelfde maand als waarin de aangifte wordt gedaan. Dat doe je nu niet. Wanneer de belasting immers is betaald, kun je er geen uitstel van betaling meer voor krijgen. De Belastingdienst stort eenmaal betaalde belasting niet aan je terug.

Als je aangifte BTW tot een teruggaaf leidt, wordt daarvoor uiteraard gewoon een teruggaafbeschikking afgegeven. Of die teruggaaf, zoals we gewend zijn, door de Belastingdienst automatisch wordt verrekend met openstaande aanslagen (waarvoor wellicht bijzonder uitstel van betaling is verleend), is op dit moment niet duidelijk.

3. De Belastingdienst legt je een naheffingsaanslag op voor het aangegeven bedrag (verhoogd met een verzuimboete).

Je kunt tegen deze naheffingsaanslag niet rechtsgeldig in bezwaar komen. De aanslag is immers terecht opgelegd.

Je kunt wel bezwaar maken tegen de opgelegde verzuimboete. Het Kabinet heeft immers toegezegd deze boeten te zullen schrappen (maar uiteraard alleen wanneer je keurig op tijd aangifte hebt gedaan en niet kon betalen als gevolg van de coronacrisis). Dit bezwaar kun je verwerken in je schriftelijk verzoek om bijzonder uitstel van betaling (zie hierna).

4. Je stuurt de Belastingdienst schriftelijk het verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor het op de naheffingsaanslag verschuldigde bedrag.

Dit kan met een eenvoudig briefje waarin je vermeldt voor welke (naheffings)aanslagen je bijzonder uitstel van betaling wenst. In dit briefje geef je aan dat je betalingsproblemen worden veroorzaakt door de coronacrisis.

Vanzelfsprekend dient VWG je verzoek(en) om uitstel van betaling graag voor je in bij de Belastingdienst. Bel of mail daarvoor je reguliere contactpersoon.
Realiseer je wel dat wij naheffingsaanslagen niet rechtstreeks van de Belastingdienst ontvangen. Stuur deze aanslagen daarom direct aan ons door.

Ook de correspondentie over het verzoek om uitstel van betaling ontvangen wij mogelijk niet rechtstreeks van de Belastingdienst. Om adequaat te kunnen handelen, is het zaak dat je alle stukken, die je van de Belastingdienst ontvangt, direct aan ons doorstuurt.

5. De Belastingdienst verleent dit uitstel automatisch voor 3 maanden.

Voor de hand ligt dat de 3 maanden uitstel gaan lopen vanaf de uiterste betaaltermijn van de naheffingsaanslag (de uiterste betaaldatum wordt op het aanslagbiljet vermeld). Daarmee is de daadwerkelijke termijn van het uitstel afhankelijk van de datum waarop de naheffingsaanslag wordt opgelegd.

De Belastingdienst zou het bijzonder uitstel ook kunnen verlenen vanaf het einde van de aangiftetermijn. Dit zal blijken zodra we de eerste bevestigingen van het verleende uitstel van betaling ontvangen.
In dat geval zou de termijn van 3 maanden voor het uitstel voor bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen van maart 2020 beginnen op 1 mei 2020.

6. Als je voorziet dat je na afloop van deze 3 maanden nog niet kunt betalen, verzoek je de Belastingdienst schriftelijk om verlenging van deze termijn.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke voorwaarden worden gesteld aan langer (bijzonder) uitstel van betaling dan 3 maanden. Hoogstwaarschijnlijk moet dan een verklaring van een derde-deskundige (bijvoorbeeld je accountant, belastingadviseur of financieel adviseur) aan de Belastingdienst worden aangereikt. Wat die verklaring moet inhouden is ook nog niet duidelijk.

 

Het bericht Uitstel van betaling van loonheffingen en BTW: hoe loopt dit nu praktisch? verscheen eerst op VWG Nijmegen en Wijchen.


» Ga naar de link
Contactgegevens
VWGNijhof accountants en belastingadviseurs B.V.
Saltshof 10-14
6604 EA Wijchen