14 jun, 14:11
2015
Vakredactie
Financieel
Notariskantoor Bergen

Compact Kopersverzekering

De koop van een woning is doorgaans een belangrijke stap, waarmee grote financiële belangen zijn gemoeid. Een belangrijke beslissing die veelal is gebaseerd op de persoonlijke (gezins-)omstandigheden van het moment waarop de koop wordt gesloten. Het kan echter voorkomen dat tussen het moment van koop en het tekenen van de akte van levering, door overlijden of blijvende algehele invaliditeit bij een ernstig ongeval, de persoonlijke én financiële (gezins)omstandigheden van de koper(s) wijzigen. Zo kan bijvoorbeeld de situatie ontstaan dat men de woning nog wel wenst aan te kopen, maar dat het eenvoudigweg niet meer lukt, omdat bijv. door het overlijden één van de inkomens wegvalt en daarom de financiering geen doorgang meer kan vinden. Dit zou kunnen in het geval de ontbindende voorwaarde financiering niet meer kan worden ingeroepen, en een van de kopers overlijdt voordat de woning is geleverd terwijl de bij de hypothecaire lening behorende overlijdensrisico verzekering nog niet is ingegaan.Ook kan het zijn dat de achtergebleven partner er bij nader inzien de voorkeur aan geeft in de oude woning te blijven wonen. Bij blijvende algehele invaliditeit kan een etagewoning opeens een ernstige achteruitgang betekenen in vergelijking met de oude woning op de begane grond.

Er kunnen dus allerlei situaties ontstaan op grond waarvan de koper(s), de achtergebleven partner of bijvoorbeeld de erfgenamen van de koop af wensen te zien, dan wel daarvan af moeten zien omdat de financiering niet meer rondkomt. Doorgaans leidt dat tot schade bij de verkoper die dient te worden vergoed. Deze schadevergoeding zal veelal beperkt blijven tot maximaal 10% van de koopsom (dit vormt een gebruikelijke beding bij een koopovereenkomst), hetgeen een financiële nekslag kan vormen in de dan toch al zware tijden.

Daarom heeft ons kantoor – als service en zonder bijkomende kosten voor u – bij AON Verzekeringen een Compact Kopersverzekering afgesloten die in een aantal voorkomende gevallen een bedrag vergoedt tot een maximum dat afgestemd is op het bedrag dat in veel gevallen bij ontbinding van de koop verschuldigd blijkt. Indien u via ons kantoor de overdracht van de woning laat verzorgen en u jonger dan 65 jaar bent, bent u automatisch meeverzekerd. De voorwaarden van verzekering kunt lezen op onze site.