11 apr, 12:50
2015
Algemeen
Ingezonden

Maasziekenhuis: rechtstreeks bellen voor hartpatiënten

BEUGEN - Maasziekenhuis Pantein heeft een extra voorziening voor patiënten uit de regio met hartklachten: de Eerste Hart Hulp (EHH) met een viertal bedden, als onderdeel van de Spoedeisende Hulp. Deze bedden zijn uitgebreid voorzien van speciale hartapparatuur. Verder krijgen bepaalde hartpatiënten met een rechtstreeks inbelnummer direct toegang tot de EHH.

Het doel van de EHH is om deze patiënten hoogwaardige en gespecialiseerde zorg te bieden, en binnen 24 uur de diagnostiek rond te hebben. Daarna volgt ontslag of opname. De EHH is op dinsdag 7 april geopend door cardioloog H. Koornstra.

Free Call Card Aan bepaalde patiënten die onder behandeling staan, verstrekt de cardioloog een zogenoemde ‘Free Call Card’ met een rechtstreeks telefoonnummer. Dit betreft veelal patiënten met hartritmestoornissen. Indien nodig kunnen zij dan direct terecht bij de EHH. In geval van klachten kan de patiënt dit telefoonnummer bellen voor overleg; maar patiënten met deze telefoonkaart mogen in geval van klachten ook rechtstreeks naar de EHH komen. En dit zonder tussenkomst van de huisarts, die zelf natuurlijk altijd en 24 uur per dag patiënten naar de EHH kan verwijzen.

Speciale bedden Wanneer een patiënt met een hartritmestoornis belt, vindt vervolgens telefonisch overleg plaats met de cardioloog. Soms is het probleem met een aanpassing van de medicatie te verhelpen en anders kan de patiënt direct terecht op de nieuwe Eerste Hart Hulp. Daar is nu een viertal, speciale bedden beschikbaar, voorzien van extra apparatuur.

Meteen behandelen Op de Eerste Hart Hulp kan dan meteen de behandeling starten. De patiënt hoeft daarvoor niet meer te worden overgeplaatst naar de Hartbewaking, zoals nu nog wel het geval is. Valt de diagnose mee, dan kan de patiënt meteen weer naar huis. De patiënt kan er ook korte tijd verblijven, of er volgt een definitieve opname. In dat geval verhuist de patiënt wel naar de afdeling Hartbewaking van het Maasziekenhuis.

Klaar voor toename patiënten Naar verwachting stijgt het aantal hartpatiënten de komende vijftien jaar met dertig procent, ook in de regio Land van Cuijk/Noord-Limburg. Met de nieuwe faciliteiten is het Maasziekenhuis voldoende toegerust op deze toename van patiënten. Zij blijven de best mogelijke zorg ontvangen, die via het inbelnummer nu makkelijker toegankelijk wordt.

Bijdefoto’s: * Cardioloog H. Koornstra had de eer om de Eerste Hart Hulp te open. * Enkele bedden op de nieuwe Eerste Hart Hulp.